PAPER FOR PAPER

Nieuw papier gemaakt van uw oude papier

Hoe werkt papierrecycling

Papierrecycling begint met het mengen van het oude papier met water. Daardoor ontstaat een papierbrij, ook wel pulp genoemd. Uit de pulp wordt al het ongewenste vuil verwijderd. Denk aan plastic, nietjes, paperclips en dergelijke. Daarna wordt de pulp gewassen in  een ontinkter die de inkt van de pulp scheidt. De pulp is nu klaar om als grondstof in te zetten voor het maken van nieuw papier in een papiermachine.

Na de recycling
Papier kan tot wel zes keer worden hergebruikt. Bij het recyclingproces worden de vezels steeds korter en slapper. Op een gegeven moment worden de vezels echt te kort om er nog kantoorpapier van te maken en worden ze afgescheiden van de massa. Deze overgebleven materie van te korte papiervezels wordt papierslib genoemd.

Van papierslib naar duurzame energie
Ook dit papierslib kan worden gerecycled. Allereerst in de vorm van duurzame energie. De te korte vezels zijn namelijk uitstekend brandbaar. In een verbrandingsinstallatie kan er elektriciteit en warmte mee worden opgewekt. En omdat van tevoren alle vuil zoals plastic praktisch volledig is verwijderd, is de opgewekte energie die uit de verbranding voortkomt daarom ook volledig CO2-neutraal. Alles wat na verbranding nog overblijft is een as die voor een groot gedeelte uit krijt bestaat. En die kan weer dienen als grondstof voor de cementindustrie.