Hoeveel bomen zijn er in de wereld?

maandag 7 september 2015 categorie / Duurzaam nieuws

Hoeveel bomen zijn er eigenlijk in de wereld? Dat vroegen wij ons wel eens af bij Paper for Paper. Onlangs is daar een antwoord op gekomen. Onderzoekers uit meer dan 20 verschillende landen waaronder Nederland bogen zich over de vraag en publiceerden dat in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Meer dan gedacht
Het blijken er 3 biljoen te zijn, oftewel 3000 miljard. Dat komt neer op zo’n 422 bomen per persoon als je uitgaat van 7 miljard mensen in de wereld. Hiermee wordt duidelijk dat het aantal bossen met de helft is afgenomen sinds de menselijke beschaving. Van de andere kant is het acht maal zo veel als de onderzoekers aanvankelijk hadden gedacht.

Methode
De telling is gebaseerd op zowel satellietbeelden als maar liefst 400.000 grondwaarnemingen van over de hele wereld. Samen met kenmerken van klimaat, topografie, vegetatie, bodemgesteldheid en menselijke activiteiten konden de onderzoekers voorspellende modellen bouwen om het aantal bomen per vierkante kilometer op overal ter wereld te schatten.

Verdeling van de bossen
De hoogste dichtheden aan bomen werden gevonden in boreale bossen in de sub-arctische regio’s van Rusland, Scandinavië en Noord-Amerika. De grootste bosgebieden liggen in de tropen. Daar komt ongeveer 43 procent van alle bomen voor. In de boreale gebieden is dat 24 procent en in de gematigde zones 22 procent.

Kennis van groot belang
Vanuit Nederland waren onderzoekers Geerten Hengeveld en Gert-Jan Nabuurs van Alterra, kennisinstituut van de Universiteit Wageningen betrokken.

Over de onderzoeksresultaten zegt Hengeveld: “Tot op heden hadden we een redelijk goed inzicht in de totale bosoppervlakte en de vermindering daarvan in diverse regio’s op aarde. Maar om echt te kunnen begrijpen welke rol zij spelen bij de wereldwijde klimaatverandering, houtvoorziening, biodiversiteit, bio-economie en de manier waarop ze veel mensen helpen in hun levensonderhoud te voorzien is de kennis die we nu hebben opgedaan onontbeerlijk.”

Nabuurs voegt daar aan toe: “De kracht van de kaart die we gemaakt hebben ligt in het feit dat onderzoekers en beleidsmakers overal ter wereld de bosecosystemen in hun regio beter kunnen begrijpen en betere schattingen kunnen doen van bijvoorbeeld de biodiversiteit en koolstofopslag. Neem de Europese bossen, die zijn van essentieel belang voor de wereldhoutvoorziening en zij worden in het kader van de bio-economie ook steeds belangrijker. Het verantwoord tegen elkaar afwegen van de verschillende functies van een bos is een enorme uitdaging, die door dit onderzoek wordt ondersteund.”

 

Gerelateerde artikelen
Over de (productie)bossen in Zweden
Waarom is bescherming en behoud van bos belangrijk?
Een bos, wat is dat eigenlijk? Paper for Paper bouwt mee
Leden planten 334 bomen voor Nationaal Bossenfonds

Deel dit artikel:
Nieuwsoverzicht