PAPER FOR PAPER

Nieuw papier gemaakt van uw oude papier

Periodieke bomenrapportage

Al het papier dat Paper for Paper bij u afvoert, komt voor recycling in aanmerking. In ons geval recyclen wij het op­gehaalde papier na vernietiging tot hygiënepapier of kantoorpapier. Hygië­ne- of kantoorpapier dat, als we geen oud papier zouden inzamelen, geheel van nieuw papier zou moeten worden vervaardigd. Dat gaat ten koste van het milieu.

Bomen besparen
Met het papier dat we bij u inzamelen, sparen we bomen. Om preciezer te zijn: met iedere volle container die wij bij u op­halen, besparen wij ruwweg 1 boom. En met 1000 kilogram opgehaald papier besparen we circa 17 bomen. In Nederland wor­den jaarlijks zo’n 8,5 miljoen bomen bespaard.

CO2-uitstoot, water- en energieverbruik
Dat we bomen besparen door papier te recyclen, is niet onbekend. Maar wist u dat we nog veel meer besparen met ons duurzame recycle­proces? We reduceren de afvalberg en verlagen de uitstoot van CO2. Daarnaast heeft papierrecycling positieve invloed op de hoeveelheid gebruikt water en energie. Zo zorgen we ervoor dat de volgende generatie hier ook voldoende van heeft; en dat geeft een goed gevoel.

Weten wat u heeft bespaard
Wij houden nauwkeurig bij hoeveel u bespaart aan bomen, water en energie en hoeveel CO2-uitstoot u voorkomt als lid van Paper for Paper. Periodiek ontvangt u deze gegevens overhandigd in de vorm van een rapportage die wij de bomenrapportage* noemen. De bomenrapportage vormt het bewijs dat uw organisatie duurzaam bezig is.

 

*Aan de bomenrapportage kunnen geen rechten worden ontleend.